รับเรื่องร้องเรียน

ข้อมูลร้องเรียนของท่านจะเก็บเป็นความลับและไม่ถูกเปิดเผย และข้อมุลของท่านจะถูกส่งไปยังE-mail ของประธานสภาพนักงานคนเดียวเท่านั้น เพื่อดำเนินการที่่เกี่ยวข้องต่อไป

Your message has been sent. Thank you!