ที่อยู่ / แผนที่

ติดต่อเรา

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา

โทร: 0 5446 6666 ต่อ 3867,3701
Email: wimonrekha.si@up.ac.th
Web: www.senate.up.ac.th
ที่อยู่: 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

แผนที่ google map สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา