สายด่วน สภาพนักงาน

ติดต่อเรา

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา

โทร 054-466666 ต่อ 3867


แผนที่ Google Map