ติดต่อเรา

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา


ที่อยู่: สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร:
0 5446 6666 ต่อ 3701
Email: Ekasiddh.wo@up.ac.th  or  Ekasiddhwongrat@gmail.com
Web: www.senate.up.ac.th

แผนที่ google map สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา