สายด่วน สภาพนักงาน
แบนเนอร์ ประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ภาพกิจกรรม

โครงการนำคณาจารย์เข้านั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประชุมการกำหนดบทลงโทษ

โครงการจัดการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2560

ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานสมัยวิสามัญครั้งที่3/2560

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 12/2560

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 11/2560 และประชุมวิชาการปอมท ครั้งที่2560

ประชุม ปอมท.สมัยสามัญครั้งที่ 10/2560

ภาพกิจกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

ประชุม ปขมท คร้งที่ 81 (4/2560)

ประกาศและข้อบังคับ