ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวทั้งหมด

ข่าวกิจกรรม / ข่าวทั้งหมด

ข่าวโครงการสภาพนักงาน 2567 / ข่าวทั้งหมด

ข่าวโครงการสภาพนักงาน 2566 / ข่าวทั้งหมด

ประกาศและข้อบังคับ

ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ฉบับ 15 มี.ค. 2567

ขอเวียนประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ พร้อมขอขอเชิญพนักงานสายสนับสนุนลงคะแนนเลือกตั้ง 28 ก.พ. 2567

ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ฉบับ 9 พ.ย. 2566

ขอเวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 ฉบับ 22 ก.ย. 2566

เวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ และขอแจ้งรายชื่อผูู้ลงสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาพนักงานสายสนับสนุน พร้อมขอเชิญพนักงานสายสนับสนุนลงคะแนนเลือกตั้ง 11 ก.ย. 2566

ขอเวียนแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 3 ฉบับ 29 ส.ค. 2566

กองทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2566 17 มี.ค. 2566

แนะนำบุคลากร

ภายในสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา