โครงการสภาพพนักงานประจำปี

ติดต่อเรา
x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
โครงการบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2565 9/6/2565 18:35:31
โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าสายสนับสนุน 17/3/2565 11:29:37
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 11/8/2564 23:21:46