ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ติดต่อเรา
x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
เลือกตั้งคณะกรรมการสภาพนักงาน 14/3/2566 11:01:02
รับสมัครผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาพนักงาน 14/2/2566 16:03:31
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 7/10/2565 16:31:53
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่ง 7/10/2565 11:34:11
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 11 ท่าน 19/7/2565 16:30:28
รับสมัครคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการ แทน ตำแหน่งที่ว่างลง จำนวน 2 ตำแหน่ง 8/6/2565 15:53:40
เลือกตัั้งกรรมการสภาพนักงานสายวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 8/6/2565 15:50:31
ข้อมูลที่ต้องรู้ !!! เพราะกฎหมายบังคับใช้ ในวันที่ 1 มิย. 65 นี้แล้ว !!! 30/5/2565 14:36:55
ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัยสามัญครั้งที่ 5/2565 23/5/2565 15:02:50
สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท) จัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2565 23/5/2565 15:00:29
Page 1 of 6 (55 items)Prev123456Next