ข่าว ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

ติดต่อเรา
x
ภาพกิจกรรม 
ข่าวกิจกรรม 
ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญครั้งที่3/2565 (ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ) 12/7/2565 15:00:27
โครงการบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี2565 9/6/2565 18:35:31
ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)สมัยสามัญครั้งที่ 3/2565 19/3/2565 16:17:49
โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าสายสนับสนุน 17/3/2565 11:29:37
โครงการนั่งในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 17/3/2565 11:21:30
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564 11/8/2564 23:21:46
ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญครั้งที่5/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Microsoft Teams (ผศ.อุดม งามเมืองสกุล) 11/8/2564 23:13:39
ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยวิสามัญครั้งที่2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Microsoft Teams (ผศ.อุดม งามเมืองสกุล) 11/8/2564 23:02:01
ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญครั้งที่4/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Microsoft Teams (ผศ.อุดม งามเมืองสกุล) 11/8/2564 22:50:02
ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยวิสามัญครั้งที่1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Microsoft Teams (ผศ.อุดม งามเมืองสกุล) 11/8/2564 22:47:27
Page 1 of 2 (14 items)Prev12Next