รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

ติดต่อเรา

ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงาน สมัยสามัญครั้งที่3/2565 (ผศ.ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ)

 
ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฏาคม 2565 เวลา13.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ
ตำแหน่ง ประธานสภาพนักงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาพนักงาน
จัดประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2565
ตามข้อ 26 และ 27 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2557138   12/7/2565 15:00:27